Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

 

 • Oświadczenie w sprawie dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://miedzyrzecz.naszops.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://miedzyrzecz.naszops.pl/

 • Status pod względem zgodności

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa http://miedzyrzecz.naszops.pl/ jest:

- w pełni zgodna pod względem technicznym,

- częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 09.04.2020 roku.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 28.03.2024 r.

 

 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
  1. Publikacja strony http://miedzyrzecz.naszops.pl/ – 30.03.2016
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  3. Dostępna w serwisie http://miedzyrzecz.naszops.pl/ skróty klawiaturowe (accesskey):
   • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
   • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
   • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
   • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
   • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
  4. Pod adresem http://miedzyrzecz.naszops.pl/kontakt dostępne są:
 • Dane teleadresowe siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
 • Informacje o dostępności architektonicznej
 • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego – w trakcie organizacji
 • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
 • Pod adresem http://miedzyrzecz.naszops.pl/kontakt dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu w polu Adresat – Ewelina Niwald-Brzuśnian, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.

5. Pod adresem http://miedzyrzecz.naszops.pl/kontakt dostępny jest numer telefonu 95 742 78 27, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej. Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej http://miedzyrzecz.naszops.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki