Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

WYNIK KONKURSU NA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ- MIESZKANIA WSPOMAGANE/TRENINGOWE

Utworzono dnia 10.06.2024

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Wojska Polskiego 13 B
66-300 Międzyrzecz

 

Międzyrzecz, dnia 25.06.2024r.

INFORMACJA

DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

O wyniku naboru na stanowisko: Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością- mieszkania wspomagane/treningowe

 w Sekcji ds. usług, realizacji programów i projektów

Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530), Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością- mieszkania wspomagane/treningowe w Sekcji ds. usług, realizacji programów i projektów  Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do zatrudnienia została wybrana Pani Ewa Szymańska zamieszkała w Kęszycy Leśnej.

W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Ewa Szymańska posiada predyspozycje do pracy na stanowisku objętym konkursem. Wykazała się znajomością zagadnień związanych z pracą na wakującym stanowisku. Posiada doświadczenie, wiedzę i umiejętności, niezbędne do pracy na stanowisku.

Stosunek pracy zostanie zawarty od miesiąca lipcu 2024r.

 

 

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

 

               Agnieszka Czaczkowska

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kryteria doboru kandydatów na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

I. Wymagania niezbędne:

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada:

1)  dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;

3) ma nieposzlakowaną opinię, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

1. Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

dodatkowo: posiadający prawo jazdy kat. B

 

II. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością:

 

1. Umiejętności skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;

2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

3. empatia;

4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;

5. odporność na sytuacje stresowe;

6. dyspozycyjność.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:

1. społecznego (np.; wsparcia w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asystenta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),

2. zawodowego (np.; wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asystenta w tych miejscach i zajęciach),

3. edukacyjnego (np.; wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

4. wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymania higieny osobistej ( np. korzystanie z toalety, mycie głowy, mycie ciała, kąpiel, czesanie, golenie, obcinanie paznokci rąk i nóg, zmiana pozycji, np. przesiadanie się z łóżka lub na łóżko, z krzesła lub na krzesło, fotel, ułożenie się w łóżku, usadzenie w wózku, zapobieganie powstania odleżyn lub odparzeń, zmiana pieluchomajtek i wkładów higienicznych, przygotowanie i spożywanie posiłków i napojów(w tym poprzez PEG i sondę), słanie łóżka i zmiana pościeli

5. wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego ( np. sprzątanie mieszkania w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci, dokonywanie bieżących zakupów (towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością w sklepie – np. informowanie jej  o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka, prowadzenie wózka osoby z niepełnosprawnością lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie, w przypadku samodzielnego zamieszkiwania – mycie okien maksymalnie 2 razy w roku, utrzymywanie w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.), pranie i prasowanie odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni (w obecności osoby z niepełnosprawnością)

6. wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania: pchanie wózka osoby z niepełnosprawnością ( np. pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi osobom chodzącym , pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym, słabowidzącym i głuchoniemym, pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu i innych środków transportu, asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób z niepełnosprawnościami oraz taksówkami, transport samochodem będącym własnością osoby z niepełnosprawnością, członka jej rodziny lub asystenta 

7. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji

8. Współpraca z pracownikami socjalnymi i innymi pracownikami OPS w Międzyrzeczu.

Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV);

2. list motywacyjny;

3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż;

4. druk kwestionariusza osobowego;

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,

7. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę poświadczoną własnoręcznym podpisem:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z przepisami:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781)

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530)

 

V. Forma zatrudnienia:

  1. Umowa o pracę,
  2. Miejsce pracy Kęszyca Leśna
  3. Czas pracy – w systemie 2 zmianowym.

 

Pytania kierować można do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu osobiście 

Kierownik Sekcji ds. usług, realizacji programów i projektów Marlena Czekała- Dąbrowska lub pod nr telefonu 95-742-78-22.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie OPS w Międzyrzeczu, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia oferty pracy na stanowisko – asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością- mieszkania wspomagane/treningowe” lub listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13 B, 66-300 Międzyrzecz w terminie od dnia 10.06.2024 r. do dnia 21.06.2024 r. do godziny 14:00 lub pocztą elektroniczną na adres: ops@miedzyrzecz.pl

 

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 111

W poprzednim tygodniu: 334

W tym miesiącu: 1252

W poprzednim miesiącu: 1760

Wszystkich: 138803