Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Zapytanie ofertowe dotyczące: Świadczenia kompleksowych usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pochówku dla osoby dorosłej, dziecka, płodów ludzkich oraz szczątków ludzkich, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Utworzono dnia 16.08.2021

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że w prowadzonym postępowaniu na: 

Zakup usług na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pochówku dla osoby dorosłej, dziecka, płodów ludzkich oraz szczątków ludzkich, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu,

 wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Usługi Pogrzebowe Sielentium

ul. Kazimierza Wielkiego 31

66-300 Międzyrzecz

NIP: 5961574331

REGON: 388469130

 która zaproponowała najkorzystniejszą cenę:

  1. Zgodnie z cz. I – zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia
  2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na:
  3. Sprawieniu pochówku osoby dorosłej: 2500,00 zł brutto, 2314,81 netto,
  4. Sprawieniu pochówku dziecka: 1650,00 zł brutto, 1527,78 netto,
  5. Sprawieniu pochówku płodów ludzkich – tj. dzieci martwo urodzonych: 900,00 zł brutto, 833,33 netto,
  6. Sprawieniu pochówku szczątek ludzkich: 900,00 zł brutto, 833,33 netto.

 

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:       

stanowisko:                             Dyrektor OPS w Międzyrzeczu

imię i nazwisko:                     Ewelina Niwald

tel./fax:                                    95 742 78 27

w dniach od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

 


Międzyrzecz, dnia 16 sierpnia 2021 r.

Nr sprawy: OPS.ENiw.026.1.2021

Zapytanie ofertowe
Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pochówku dla osoby dorosłej, dziecka, płodów ludzkich oraz szczątków
ludzkich, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.


Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Obowiązek sprawienia pogrzebu przez ośrodek pomocy społecznej wynika z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1947 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
W związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania przedmiotowa ustawa - wartość zamówienia nie przekracza 130 000 złotych.


I.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
ul. Wojska Polskiego 13b, 66-300 Międzyrzecz
NIP 5961057512
REGON 003131659


II.     Opis przedmiotu zamówienia
1.      Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na:
a.      Sprawieniu pochówku osoby dorosłej: w ilości orientacyjnej 4,
b.      Sprawieniu pochówku dziecka,
c.      Sprawieniu pochówku płodów ludzkich – tj. dzieci martwo urodzonych,
d.      Sprawieniu pochówku szczątek ludzkich,

Ofertę należy złożyć:
a.      Drogą elektroniczną na adres e-mail: ops@miedzyrzecz.pl w postaci podpisanego (podpisem kwalifikowalnym) przez osoby uprawnione zeskanowanego dokumentu w formacie PDF.
b.      W formacie papierowym na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 13b, 66-300 Międzyrzecz. (liczy się data wpływu do tut. Ośrodka).

Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Zamawiający dopuszcza kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: ops@miedzyrzecz.pl
Osoba do kontaktu: Ewelina Niwald – Dyrektor OPS.

Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 27 sierpnia 2021 r. godzina 12.00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wyjaśnienia do zapytania

Utworzono dnia 25.08.2021, 07:58

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 16.08.2021, 11:33

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

Utworzono dnia 16.08.2021, 11:33

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Utworzono dnia 16.08.2021, 11:34

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Uwaga!
Zgodnie z Zarządzeniami 26/2021 i 27/2021 
dni 24 grudnia 2021 r. (piątek)
7 stycznia 2022 r. (piątek)
ustalone zostały dniami wolnym od pracy
.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 502

W poprzednim tygodniu: 670

W tym miesiącu: 2381

W poprzednim miesiącu: 1616

Wszystkich: 86293