Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

UWAGA – WYDŁUŻONY TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU WOJEWODY!

UWAGA – WYDŁUŻONY TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU WOJEWODY!

 Uprzejmie informuję, że dnia 19 listopada 2021r. na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zostało zamieszczone ogłoszenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

W ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach ww. Programu część VIII pn. „Termin rozpatrzenia wniosków” otrzymuje brzmienie:„Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodóww terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.”

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1313,ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-sprawie-wydluzenia-terminu-rozpatrzenia-wnioskow

Uwaga - ogłoszono listę rekomendowanych wniosków !

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2021 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała:

  1. Program o zmianie programu resortowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022,

  2. Listę rekomendowanych wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

W Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, w dziale VI. „Finansowanie Programu oraz warunki przyznawania gminom/powiatom środków z Funduszu przeznaczonych na realizację Programu” pkt 1 otrzymuje brzmienie:„1. Źródłem finansowania Programu edycja 2022, są środki ujęte w planie finansowym Funduszu na 2022 r. w kwocie 501,219 mln zł. Dysponentem środków Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zwany dalej „Ministrem”.

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1342,program-o-zmianie-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022-oraz-lista-rekomendowanych-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki