Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Wspieranie rodziny

Procedury w przypadku rodzin wspierających

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizuje zadania związane ze wspieraniem rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

W ramach tej działalności, w Ośrodku pracują asystenci rodziny, świadcząc specjalistyczne wsparcie rodzinom z dziećmi, które z różnych przyczyn zagrożone są umieszczeniem w pieczy zastępczej. Działaniem związanym ze wsparciem tych rodzin, poza wsparciem asystenta rodziny, jest uruchomienie działań tzw. rodzin wspierających, które są nowym pomysłem na wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej z powodu trudności w rodzinach i niezaradności opiekuńczo-wychowawczej.

            Rodziny wspierające, które spełniają wymagania formalne i uzyskają możliwość pełnienia tej roli, wykonują ją na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a przedstawicielem rodziny. Porozumienie to określa, jakie zadania ma rodzina wspierająca, na jakiej zasadzie współpracuje z rodziną wspieraną oraz jakimi dysponuje narzędziami. Zgodnie z zasadami pracy rodzin wspierających i na mocy porozumienia, rodziny wspierające otrzymują zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

            Zadaniem rodzin wspierających jest pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym codziennym funkcjonowaniu. Są to rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny, w których występuje np. bezrobocie, słaba motywacja do zmian oraz inne przyczyny, uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie.

            Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Należy przy tym pamiętać, że rodzina wspierająca nie realizuje swoich działań zawodowo – jest to raczej forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci, na podstawie własnej chęci pomocy innym, tworząc tym samym siatkę wsparcia społecznego.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

  • organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
  • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
  • pomocą dzieciom w nauce,
  • udzielaniem wskazówek w takich kwestiach jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, czy racjonalne gospodarowanie budżetem domowym,
  • utrzymywaniem stałego kontaktu z rodziną wspieraną i z pracownikami OPS.

Kandydaci na rodziny wspierające, po zgłoszeniu swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym (umotywowany wniosek), przejdą następującą ścieżkę rekrutacji:

- udzielenie wywiadu środowiskowego w swoim miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,

- uzyskanie pozytywnego wyniku badania psychologicznego oraz motywacji do podjęcia współpracy (badanie przeprowadzone w siedzibie Ośrodka przez psychologów),

- uzyskanie pozytywnej opinii Dyrektora OPS,

- podpisanie umowy, na podstawie której rodziny wspierające będą mogły rozpocząć pracę oraz uprawnione będą do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

 

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13b, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95-742-78-27 lub 95-742-78-25, e-mail ops@miedzyrzecz.pl

 

Procedurę opracowała:

Marta Fertała

Kierownik Sekcji Pomocy społecznej i pracy socjalnej

OPS w Międzyrzeczu

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki