Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Dodatek energetyczny

DODATEK  ENERGETYCZNY

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wnioski dotyczące dodatków energetycznych  można odebrać w Dziale Świadczeń lub pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej. Składać wnioski można od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 7.00 do 15.00 w OPS w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13b, pokój nr 002 (parter).

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018, poz. 755 j. t.) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 180 j. t. z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Minister Energii ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (Monitor Polski z 2018 r. poz. 450).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2018r. do 30.04.2019r. wynosi odpowiednio:

-       dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,35 zł miesięcznie,

-       dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie,

-       dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł miesięcznie.
 

Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest złożyć:

-       wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,

-       kopię aktualnej decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

-      kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

-      fakturę VAT za energię elektryczną.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o dodatek energetyczny

Utworzono dnia 01.04.2016, 11:17

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Uwaga!
Zgodnie z Zarządzeniami 26/2021 i 27/2021 
dni 24 grudnia 2021 r. (piątek)
7 stycznia 2022 r. (piątek)
ustalone zostały dniami wolnym od pracy
.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki