Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Dodatek energetyczny

DODATEK  ENERGETYCZNY

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wnioski dotyczące dodatków energetycznych  można odebrać w Dziale Świadczeń lub pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej. Składać wnioski można od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 7.00 do 15.00 w OPS w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13b, pokój nr 002 (parter).

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017, poz. 394) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (Monitor Polski z 2016 r. poz. 411).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2017r. do 30.04.2018r. wynosi odpowiednio:

-       dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,22 zł miesięcznie,

-       dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,58 zł miesięcznie,

-       dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł miesięcznie.
 

Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest złożyć:

-        wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,

-      kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o dodatek energetyczny

Utworzono dnia 01.04.2016, 11:17

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny