Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

RODZINA 500+

Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Szczegóły poniżej w załączonym komunikacie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

500+ NOWY OKRES 2017-2018

Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres 2017/2018

UWAGA!!!

Wzory wniosków ulegną zmianie. Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w tym zakresie - kształt nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie znany przed 1 sierpnia 2017r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy.
Druki wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ oraz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego będą dostępne od 24 lipca 2017r.

UWAGA!!!
Osoby, które będą ubiegały o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko w wieku do 18 roku życia zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy przesyłania wniosków o świadczenie wychowawcze (np. poprzez własne posiadane konto bankowe- online). Informacje pod numerem 95 742 78 23.
Świadczenie wychowawcze „500+” - okres 2017/2018
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawcze oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017r.,
 • w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa o świadczenia wychowawcze oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNA INFORMACJA - BEZPOŚREDNI NUMER TELEFONU W SPRAWACH 500+

Uprzejmie informujemy, że w sprawach związanych ze świadczeniami wychowawczymi (500+) można dzwonić pod bezpośredni numer telefonu 95 742 78 23.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1 kwietnia 2016 roku (piątek) można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego (pokój nr 11 na II piętrze).

W dniach 01-15.04.2016r. wnioski będzie można składać w godzinach od 7:00 do 17:00.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Więcej informacji na temat świadczenia wychowawczego można przeczytać poniżej.

 

 

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

 

Złożyć wniosek i otrzymać świadczenie wychowawcze może:

 • matka,

 • ojciec,

 • opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.

 

Opiekun prawny dziecka - to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Opiekun faktyczny - to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka.

O świadczenie wychowawcze ubiegać się mogą zarówno rodziny, w których rodzice żyją w związku małżeńskim, jak również związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dziecko.

W przypadku, gdy rodzice są po rozwodzie, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym - oboje mogą złożyć wniosek. Jeśli świadczenie zostanie przyznane, otrzymają wsparcie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

 

Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?

 

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

 • Pierwsze dziecko

to jedyne albo najstarsze dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 lat. Jeśli najstarsze dzieci są w tym samym wieku, czyli urodziły się tego samego dnia, miesiąca i roku, wnioskodawca wybiera, które z nich wpisze we wniosku jako pierwsze.

Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 • Drugie i kolejne dziecko

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu.


Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o świadczenie wychowawcze (500 zł na dziecko) na pierwsze lub jedyne dziecko?

 

Jeśli wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (z uwagi na fakt, że obowiązuje w takim wypadku kryterium dochodowe) musimy dołączyć do wniosku:

 • oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

 • dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, umowa zlecenie lub o dzieło, zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca następnego od podjęcia zatrudnienia),

 • wyroki sądu, np. rozwodowy, alimentacyjny,

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

 • zaświadczenie komornika o stanie egzekucji za 2014 r. (dotyczące alimentów).

 

Terminy składania wniosku

 

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (czyli od 01.04.2016 do 01.07.2016 r.) rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W kolejnych latach okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku.

 

W jaki sposób złożyć wniosek?

 • w wybranej instytucji albo pocztą - w przypadku Gminy Międzyrzecz instytucją właściwą jest:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13 b

66-300 Międzyrzecz

pokój nr 11 (II piętro)

 • przez ePUAP,

 • przez portal emp@tia,

 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

 • przez bankowość elektroniczną.

 

W przypadku, gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie, wnioskujący będzie miał możliwość również załączenia załączników w formie elektronicznej.Sposoby wypłaty świadczenia wychowawczego:

 

 • przelewem na konto

lub

 • przekazem pocztowym.

 

Sytuacja marnotrawienia świadczenia lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem.

 

W przypadku wątpliwości wskazujących na marnotrawienie świadczenia wychowawczego lub wydatkowanie go niezgodnie z przeznaczeniem u rodziny będzie przeprowadzony wywiad środowiskowy w celu weryfikacji tych wątpliwości. W przypadku ich potwierdzenia, na podstawie art. 9 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r., organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

 

Świadczenie wychowawcze a dochód

 

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

 

DRUKI DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIKI:

								

Komunikat

Utworzono dnia 21.07.2017, 10:56

Wniosek o ustalenie świadczenia wychowawczego

Utworzono dnia 21.07.2017, 11:53

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (500+)

Utworzono dnia 21.07.2017, 11:54

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (500+)

Utworzono dnia 21.07.2017, 11:57

Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej KRUS (500+)

Utworzono dnia 21.07.2017, 11:58

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2017
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny