Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Wypożyczenie trzykołowego roweru dla osoby niepełnosprawnej

Utworzono dnia 27.03.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia osobie niepełnosprawnej nowego, trzykołowego roweru. Osoba zainteresowana powinna zgłosić się do tut. Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 13B z dowodem osobistym i orzeczeniem o niepełnosprawności w godzinach od 8.00 do 14.00. Dysponujemy tylko 1 rowerem, więc otrzyma go pierwsza osoba, która zgłosi się z odpowiednimi dokumentami.

Kierownik OPS w Międzyrzeczu

czytaj dalej na temat: Wypożyczenie trzykołowego roweru dla osoby niepełnosprawnej

UWAGA!!! AKCJA WYDAWANIA JABŁEK

Utworzono dnia 23.03.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że 28 marca 2017 roku (wtorek) w godz. 10:00 - 11:00 na parkingu naprzeciw basenu przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich będą wydawane jabłka pozyskane w ramach programu EMBARGO.

Jabłka wydawane będą osobom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeni gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 • osobom starszym, emerytom, rencistom;
 • osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych.
czytaj dalej na temat: UWAGA!!! AKCJA WYDAWANIA JABŁEK

Bezpłatne porady prawne i psychologiczne

Utworzono dnia 23.03.2017

W dniu 01.04.2017r. (sobota) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu odbędą się bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób doświadczających przemocy i innych przestępstw.

 

Zapisy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13B, tel. 95 742 78 27.

czytaj dalej na temat: Bezpłatne porady prawne i psychologiczne

Nowe zapytania ofertowe w projekcie

Utworzono dnia 17.03.2017

W zakładce Projekt AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ znajdują się dwa nowe zapytania ofertowe dot. konsultacji specjalistycznych o charakterze medycznym przewidzianych dla osób bezdomnych uczestniczących w projekcie. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

czytaj dalej na temat: Nowe zapytania ofertowe w projekcie

WYDAWANIE JABŁEK

Utworzono dnia 16.03.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że 28 marca 2017 roku (wtorek) w godz. 10:00 - 11:00 na parkingu naprzeciw basenu przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich będą wydawane jabłka pozyskane w ramach programu EMBARGO.

Jabłka wydawane będą osobom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeni gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 • osobom starszym, emerytom, rencistom;
 • osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych.
czytaj dalej na temat: WYDAWANIE JABŁEK

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr OPS.RPLB.4141.1.6.2017

Utworzono dnia 14.03.2017
W związku z realizacją projektu „Aktywność szansą na zmianę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna; Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Gmina Międzyrzecz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu przekazuje informacje o rozstrzygnięciu postępowania nr OPS.RPLB.4141.1.6.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznegona usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro na:
„Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ”
prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
czytaj dalej na temat: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr OPS.RPLB.4141.1.6.2017

Bezpłatne porady prawne i psychologiczne

Utworzono dnia 09.03.2017

W dniu 01.04.2017r. (sobota) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu odbędą się bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób doświadczających przemocy i innych przestępstw.

Zapisy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13B, tel. 95 742 78 27.

Zapraszamy do skorzystania.

czytaj dalej na temat: Bezpłatne porady prawne i psychologiczne

Przetarg nieograniczony - Ogłoszenie o zamówieniu nr OPS.RPLB.4141.1.6.2017

Utworzono dnia 01.03.2017
W związku z realizacją projektu „Aktywność szansą na zmianę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna; Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Gmina Międzyrzecz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ogłasza:
Przetarg nieograniczony - Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro na: 
„Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych  w projekcie pn. AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ” 
prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  
czytaj dalej na temat: Przetarg nieograniczony - Ogłoszenie o zamówieniu nr OPS.RPLB.4141.1.6.2017

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Utworzono dnia 17.02.2017

W dniach od 20.02.2017r. do 24.02.2017r. w godz. od 9:00 do 14:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13A w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" prokuratorzy będą udzielać informacji osobom pokrzywdzonym.

W dniu 23.02.2017r. w godz. od 9:00 do 12:00 prokurator będzie także pełnił dyżur w naszym Ośrodku przy ul. Wojska Polskiego 13B pokój 005 (na parterze).

Osoby chcące skorzystać z pomocy mogą zgłaszać się w Prokuraturze Rejonowej w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13A i/lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13B pokój 005, tel. 95 742 78 27.

czytaj dalej na temat: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

TELEFONY W OPS JUŻ DZIAŁAJĄ

Utworzono dnia 13.02.2017

Informujemy, że awaria telefonów w naszym Ośrodku została usunięta. Telefony działają. Szczegółowy wykaz można znaleźć pod linkiem

http://www.miedzyrzecz.naszops.pl/kontakt

Bezpłatne porady prawne w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu

Utworzono dnia 10.02.2017

Od dnia 1 stycznia 2016 r. Powiat Międzyrzecki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255).

Szczegóły można znaleźć pod linkiem

http://www.powiat-miedzyrzecki.pl/PL/648/255/Nieodplatna_pomoc_prawna/k/#

czytaj dalej na temat: Bezpłatne porady prawne w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu

AWARIA TELEFONÓW

Utworzono dnia 06.02.2017

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas w Ośrodku MAMY AWARIĘ TELEFONÓW. W sprawach związanych z działalności jednostki prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka. W sprawach wymagających pilnego kontaktu można dzwonić do sekretariatu na tymczasowy numer 531 076 090.

Informacja o wyniku postępowania dot. Zapytania ofertowego nr OPS.RPLB.4141.1.4.2017

Utworzono dnia 03.02.2017

W związku z realizacją projektu „Aktywność szansą na zmianę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna; Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że został wybrany Wykonawca w postępowaniu:

Usługa streetworkingu - praca socjalna z osobami bezdomnymi w projekcie „Aktywność szansą na zmianę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

czytaj dalej na temat: Informacja o wyniku postępowania dot. Zapytania ofertowego nr OPS.RPLB.4141.1.4.2017

Informacja o wyniku postępowania dot. Zapytania ofertowego nr OPS.RPLB.4141.1.5.2017

Utworzono dnia 03.02.2017

W związku z realizacją projektu „Aktywność szansą na zmianę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna; Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że został wybrany Wykonawca w postępowaniu:

Usługi asystentury rodzinnej - asystent rodziny w projekcie „Aktywność szansą na zmianę” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

czytaj dalej na temat: Informacja o wyniku postępowania dot. Zapytania ofertowego nr OPS.RPLB.4141.1.5.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2017
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny