Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

AKTUALNOŚCI, strona 1:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Utworzono dnia 25.05.2018

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13, 66-300 Międzyrzecz.

2.    Jeśli mają Państwa  pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl

3.    Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; realizacji zawartych umów; w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.

11.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.

12.    Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

czytaj dalej na temat: KLAUZULA INFORMACYJNA

Dobry start 300+

Utworzono dnia 12.07.2018

W związku z wprowadzeniem w życie Rządowego Programu "Dobry start" (300+) na naszej stronie internetowej pojawiła się nowa zakładka w menu bocznym (po lewej stronie).

Więcej informacji na temat świadczenia Dobry strat 300+ można znaleźć tutaj

Informacja o świadczeniach w nowym okresie zasiłkowym 2018/2019

Utworzono dnia 28.06.2018

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń w nowym okresie zasiłkowym 2018/2019.

czytaj dalej na temat: Informacja o świadczeniach w nowym okresie zasiłkowym 2018/2019

Nabór na stanowisko asystent rodziny

Utworzono dnia 01.06.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ogłasza nabór na stanowisko asystent rodziny.

Szczegóły dotyczące procedury naboru znajdują się na stronach BIP.

Zespół środowiskowego leczenia psychiatrycznego

Utworzono dnia 22.05.2018

Zespół środowiskowego leczenia psychiatrycznego - wizyty domowe (psychiatra, psycholog, pielęgniarka).

REJESTRACJA

  • telefoniczna pod numerem 534 285 597 od pon. do pt. w godz. 7:00 - 9:00.

Umowa z NFZ powiat Międzyrzecz

WAŻNA INFORMACJA!!!

Utworzono dnia 07.05.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje,

że dotychczas wypłacane przez Pocztę Polską

zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze

od maja 2018r. będą wypłacane

w dniach od 24. do 26. każdego miesiąca w godzinach od 7:00 do 16:00

w Punkcie Kasowym znajdującym się przy ul. Garncarskiej 18 w Międzyrzeczu.

Nabór na stanowisko asystent rodziny

Utworzono dnia 15.05.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ogłasza nabór na stanowisko asystent rodziny.

Szczegóły dotyczące procedury naboru znajdują się na stronach BIP.

Informacja o wyborze wykonawcy dot. Zapytania ofertowego 2/2018

Utworzono dnia 05.04.2018
W związku z postępowaniem ofertowym prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Realizację usługi wypłat gotówki dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
został wyłoniony Wykonawca.
czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze wykonawcy dot. Zapytania ofertowego 2/2018

Zapytanie ofertowe 2/2018

Utworzono dnia 22.03.2018

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 j. t. z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji usługi wypłat gotówki dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe 2/2018

"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

Utworzono dnia 19.02.2018

W dniach od 19.02.2018r. do 23.02.2018r. w godz. od 9:00 do 14:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13A w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" prokuratorzy będą udzielać informacji osobom pokrzywdzonym.

W dniu 20.02.2018r. w godz. od 9:00 do 12:00 prokurator będzie także pełnił dyżur w naszym Ośrodku przy ul. Wojska Polskiego 13B pokój 007 (na parterze w sekretariacie).

Osoby chcące skorzystać z pomocy mogą zgłaszać się w Prokuraturze Rejonowej w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13A i/lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13B pokój 007, tel. 95 742 78 27.

Informacja o wyborze wykonawcy dot. zapytania ofertowego 1/2018

Utworzono dnia 15.02.2018
W związku z postępowaniem ofertowym prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Świadczenie usług przygotowywania i wydawania gorącego posiłku dla klientów skierowanych przez OPS w Międzyrzeczu na podstawie decyzji administracyjnej.
został wyłoniony Wykonawca.
czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze wykonawcy dot. zapytania ofertowego 1/2018

Zapytanie ofertowe 1/2018

Utworzono dnia 09.02.2018

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 j. t. z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia usług przygotowywania i wydawania gorącego posiłku dla klientów skierowanych przez OPS na podstawie decyzji administracyjnej.

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe 1/2018

Rozpoczęliśmy drugi rok realizacji projektu "Aktywność szansą na zmianę"

Utworzono dnia 26.01.2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu zaprasza do wzięcia udziału w II edycji projektu "Aktywność szansą na zmianę". Na rok 2018 przewidziane są następujące ścieżki reintegracji:

  • Ścieżka reintegracji dla rodzin wielodzietnych (10 rodzin);
  • Ścieżka nowego życia dla osób bezdomnych (ta grupa ma kontynuację działań z roku 2017);
  • Ścieżka zmiany zawodowej dla osób bierych zawodowo (15 osób);
  • Ścieżka zmiany osobistej i społecznej dla osób uzależniownych (10 osób);
  • Ścieżka nowego startu 50+ (12 osób).

Szczegółowe informacje można znaleźć...

czytaj dalej na temat: Rozpoczęliśmy drugi rok realizacji projektu "Aktywność szansą na zmianę"

15.01.2018r. (poniedziałek) Ośrodek będzie nieczynny

Utworzono dnia 11.01.2018

Informujemy, że w dniu 15.01.2018r. (poniedziałek)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu będzie nieczynny.

czytaj dalej na temat: 15.01.2018r. (poniedziałek) Ośrodek będzie nieczynny

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny