Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Dodatki mieszkaniowe

OGÓLNE ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI

DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.  1335)

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dodatek mieszkaniowy potwierdzony przez zarządcę lokalu mieszkalnego zajmowanego przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość ponoszonych wydatków mieszkaniowych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku

- deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego wraz z oświadczeniem o treści :” JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA”

- inne dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody

 

Podstawowe informacje dotyczące warunków przyznawania dodatku oraz jego wysokości:

Dodatek  mieszkaniowy przysługuje osobom, które zamieszkują w lokalach mieszkalnych na zasadach określonych art. 2. ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych i w związku z tym ponoszą wydatki związane z  jego utrzymaniem. Wnioskodawca ubiegający się o dodatek mieszkaniowy winien spełnić określone kryteria dotyczące:

-  powierzchni lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy (normatyw powierzchni)

-  dochodów przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego.

 

Normatyw powierzchni uzależniony jest od liczby członków gospodarstwa domowego i został ustalony art. 5 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych odpowiednio do wielkości gospodarstwa domowego .

 

W przypadku kryterium dochodowego wnioskodawca spełnia warunki ustawy, jeżeli dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wyliczony na podstawie dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza odpowiednio:

- w gospodarstwie jednoosobowym – 40%

- w gospodarstwie wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

 

Dodatek mieszkaniowy udzielany jest na okres 6 miesięcy i  wraz z ryczałtem na zakup opału o którym mowa w art. 6a ustawy o dodatkach mieszkaniowych nie może przekraczać 70% wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na lokal mieszkalny lub przypadających na  powierzchnię normatywną określoną ustawą. 

 

Formularze do pobrania określa, Uchwała Nr XL/376/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego:

Dokumenty do pobrania są tutaj.

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki