Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Informacje o projekcie

                     

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. realizuje projekt konkursowy pt. „Aktywność szansą na zmianę” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna; Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzebę aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Międzyrzecz. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i/lub zawodowej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 117 osób oraz poprawa rozwoju psychofizycznego 63 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W latach 2017-2018 działaniami o wartości: 1 496 227,32 zł objętych będzie 180 osób podzielonych na 8 poniżej wymienionych grup:

 1. 10 rodzin doświadczających bezradności opiekuńczo – wychowawczej
 2. 10 rodzin wielodzietnych otrzymujących 500+
 3. 12 osób bezdomnych – ścieżka nowego życia
 4. 15 osób z ustalonym III profilem PUP
 5. 15 osób biernych zawodowo
 6. 10 osób uzależnionych
 7. 10 osób młodych do 30r.ż. dziedziczących uzależnienie od pomocy społecznej
 8. 24 osoby powyżej 50 r.ż. – Dom Chronionej Starości w Kęszycy Leśnej

Środki finansowe, jakimi dysponuje OPS w Międzyrzeczu na realizację ww. projektu w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r. pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego wynoszą 1 271 793,22 PLN. Natomiast wkład własny Gminy Międzyrzecz/ OPS w Międzyrzeczu wynosi 224 434,10 PLN.

Za realizację projektu odpowiadać będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13B.

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Ogółem do projektu zaplanowano rekrutację 180 osób. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kwalifikacji do udziału w projekcie dokonywać będą pracownicy socjalni z danego rejonu oraz osoby chętne mogą zgłaszać się do udziału samodzielnie.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie mogą zgłaszać się w formie (do wyboru):

 • osobistego zgłoszenia w sekretariacie OPS lub telefonicznie tel. 95 742 78 27,
 • osobistego zgłoszenia u pracownika socjalnego lub asystenta rodziny,
 • pocztą elektroniczną: email: ops@miedzyrzecz.pl.

Termin zgłoszenia – do 31 stycznia 2017r. (edycja 2017)

Zachęcamy do udziału i zaangażowania!

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Uwaga!
Zgodnie z Zarządzeniami 26/2021 i 27/2021 
dni 24 grudnia 2021 r. (piątek)
7 stycznia 2022 r. (piątek)
ustalone zostały dniami wolnym od pracy
.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki