Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

AOON 2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością- edycja 2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, iż w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 1 085 678,78 zł. z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych do 31 grudnia 2024 r. będzie realizowane dla mieszkańców gminy Międzyrzecz wsparcie w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, zwanego dalej „asystentem”, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym których adresatami są:

 - dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji, oraz

-  osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie niżej wymienionych dokumentów:

1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.

  • pocztą,
  • drogą elektroniczną:
    • za pomocą systemu platformy ePUAP,
    • za pomocą portalu Emp@tia
  • osobiście w siedzibie OPS, ul. Wojska Polskiego 13 B, 66-300 Międzyrzecz.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  732-935-055 lub 95-742-78-23

 

 

 

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki