Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Informacje ogólne

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 i 2021-2025.

DZIENNY DOM SENIOR+ W MIĘDZYRZECZU

Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” (DDS+) w Międzyrzeczu jest odpowiedzią na lokalne potrzeby i problemy. Konieczność realizacji i wykonania tego zadania wynika przede wszystkim z sytuacji demograficznej Gminy i związanych z nią wyzwań. Ponadto utworzenie DDS+ w Międzyrzeczu wynika ze świadomości potrzeby budowania adekwatnej i wieloaspektowej polityki społecznej gminy, w tym szczególnie polityki senioralnej. Potrzeba utworzenia placówki wsparcia dedykowanej dla seniorów została bardzo wyraźnie zdiagnozowana w czasie trwających prac nad Gminnym Programem na Rzecz Seniorów, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk senioralnych, samorządu, OPS, Policji, straży pożarnej, placówek służby zdrowia oraz przede wszystkim seniorzy. Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Międzyrzeczu wpisuje się również w misję, założenia i cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014-2020, w której tematyka senioralna jest obecna i zajmuje znaczące miejsce. Konieczność realizacji zadania wynika ponadto z potrzeby tworzenia w naszej gminie przestrzeni, w której osoby starsze będą mogły wykorzystywać swój potencjał i zasoby a jednocześnie będą miału możliwość uzyskania adekwatnego wielokierunkowego wsparcia. DDS+ w Międzyrzeczu oprócz wypełniania zadań i funkcji polegających na wsparciu seniorów i ich rodzin, przyczyni się również do budowania dialogu i wzmacniania solidarności międzypokoleniowej a także integracji środowiska lokalnego.

Powstanie Dziennego Domu Seniora+ w Międzyrzeczu jest możliwe dzięki uzyskanej przez Gminę Międzyrzecz dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Program „Senior+” jest wieloletnim przedsięwzięciem, które umożliwia otrzymanie dofinansowania na utworzenie lub doposażenie placówki, jak również na częściowe pokrycie kosztów jej funkcjonowania. W bieżącym roku jako Gmina otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację Modułu 1 – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w wysokości 300 000,00 zł, co stanowi blisko 78% ogólnego kosztu realizacji zadania. Całkowity koszt zadania publicznego w 2018 roku wynosi 385 243,00 zł. W kolejnych latach nasza Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach Modułu 2, który daje możliwość pozyskania dofinansowania na funkcjonowanie wcześniej utworzonych placówek.

Dzienny Dom Senior+ będzie funkcjonował w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu a jego siedzibą będzie budynek zlokalizowany przy ul. Mieszka I 21 w Międzyrzeczu (dawne ognisko muzyczne). DDS+ rozpocznie działalność w styczniu 2019 roku i będzie zapewniał 30 miejsc dla nieaktywnych zawodowo seniorów w wieku 60+, którzy zamieszkują na terenie Gminy Międzyrzecz.
Placówka będzie zapewniała 8-godzinną ofertę usług w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. W ramach działalności realizowany będzie wszechstronny zakres usług, dostosowany do potrzeb i możliwości seniorów, w tym:
 socjalne, m.in. zapewnienie posiłku w formie cateringu,
 edukacyjne,
 kulturalno-oświatowe,
 aktywności ruchowej/kinezyterapii,
 sportowo-rekreacyjne,
 aktywizujące społecznie,
 terapii zajęciowej.

Pobyt i uczestnictwo w zajęciach organizowanych w DDS+ będzie odpłatne. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w DDS+ w Międzyrzeczu zostaną podjęte uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu. Po podjęciu uchwały informacja zostanie zamieszczona na stronie Gminy Międzyrzecz oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
Bliższe informacje na temat Dziennego Domu Senior+ można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13B (sekretariat, pokój 005 na parterze) oraz na stronie internetowej www.miedzyrzecz.naszops.pl i pod numerem telefonu, tel. 95 742 78 27.

Uroczyste otwarcie z udziałem Pani Minister Elżbiety Rafalskiej odbyło się 31 grudnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w siedzibie Dziennego Domu Senior+ w Międzyrzeczu przy ul. Mieszka I 21.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Informacja ogólna o DDS+

Utworzono dnia 02.01.2019, 18:01

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki