Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Informacja dotycząca realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

UWAGA

Informujemy, że Gmina Międzyrzecz przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego- 227 256,00 . Realizatorem tego programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem lub równoważnym poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację. Ważnym aspektem opieki wytchnieniowej jest wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być:

 • w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 240 godzin rocznie);

 • w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością

Uczestnik Programu:

 • nie ponosi odpłatności za tę usługę;

 • może samodzielnie wybrać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego;

 2. kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg skali FIM (zał. nr 1 do karty zgłoszenia);

 3. oświadczenie, o wskazaniu opiekuna.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu,
ul. Wojska Polskiego 13 B, 66-300 Międzyrzecz

 • osobiście w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00)

 • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej;

 • drogą elektroniczną EPUAP

 • drogą pocztową na adres Ośrodka

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 95 7427826 lub 732 935 055 lub za pośrednictwem poczty e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Wnioski o dofinansowanie w ramach wyżej wymienionego zadania dostępne są na naszej stronie w zakładce Programy

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki