Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

W Dzienniku Ustaw z 2014 roku, pod poz. 755 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program przewiduje wprowadzenie z dniem 16 czerwca 2014 r. Karty Dużej Rodziny (KRD), gdzie został zawarty system zniżek dla rodzin, zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Kryteria do przyznania KDR.

Z Karty będą mogły skorzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. A ponadto rodzicom oraz małżonkowi rodzica. Karta będzie wydawana na czas nieokreślony.
W przypadku dzieci należy wziąć pod uwagę ograniczenia wiekowe, kontynuowanie nauki lub konieczność posiadania przez nie określonego stopnia niepełnosprawności. Zatem Karta będzie wydawana w przypadku dziecka:
1) małoletniego – do ukończenia 18. roku życia;
2) pełnoletniego – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
3) legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
4) umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
5) pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.
Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej stanie się Karta Dużej Rodziny i wydawana będzie bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Przewiduje się, że upoważniony członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wnosić o przyznanie Karty dla pozostałych członków rodziny, a Karta będzie dokumentem zindywidualizowanym.
Składając wniosek trzeba będzie okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej.
Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie będzie wymagane w przypadku, gdy organ wydający kartę będzie mógł bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych.
W przypadku uczących się dzieci w wieku powyżej 18 roku życia i osób pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka możliwość korzystania z Karty będzie możliwe wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Zagubienie Karty.

W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny wielodzietnej, organ wydający kartę wyda duplikat Karty. Wydanie duplikatu podlegać będzie opłacie w wysokości 8,76 zł.

Zmiany w rodzinie.

Wystąpienie zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu po stronie jednego z członków rodziny wielodzietnej po złożeniu wniosku, a przed wydaniem Karty, nie będzie miało wpływu na uprawnienie pozostałych członków rodziny wielodzietnej do korzystania z programu, którzy nadal spełniać będą przesłanki określone w ustawie.
Na członka rodziny wielodzietnej został nałożony obowiązek niezwłocznego powiadomienia poinformowania organ wydający kartę o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, o czym zostanie poinformowany w momencie wydawania Karty.

W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień – Karta podlegać będzie zwrotowi.

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki