Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Korpus Wsparcia Seniorów 2022

Szkolenie przeprowadzone z zakresu obsługi „Opaski Bezpieczeństwa” realizowanego w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

 


Termin przyjmowania wniosków przedłużono do piątku tj29 lipca 2022 roku.

 

W ramach "Korpusu Wsparcia Seniora" świadczone będą usługi teleopieki w całodobowym, domowym systemie wsparcia Uczestników przez teleopiekunów, którzy będą w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego od Seniora.

Nieodpłatnie otrzymana opaska na nadgarstek monitorować będzie stan zdrowia Seniora. Przycisk SOS na niej da możliwość połączenia głosowego z Centrum teleopieki. Po otrzymaniu sygnału z opaski zostanie zorganizowana pomoc adekwatna do zaistniałej sytuacji.

Wnioski przyjmowane są do piątku, 29 lipca 2022 roku. Więcej informacji udzielają Pani Marlena Czekała- Dąbrowska i Katarzyna Kowalska z OPSu w Międzyrzeczu w godzinach jego urzędowania pod numerem telefonu (95)742-78-34 lub mailowo: m.czekala-dabrowska@opsmiedzyrzecz.pl, k.kowalska@opsmiedzyrzecz.pl, ops@miedzyrzecz.pl

Warunki uczestnictwa w programie znajduje się w zakładce Programy.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         


Nabór do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Miasto Międzyrzecz realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Międzyrzecz w wieku 65 lat i więcej.

Program składa się z dwóch modułów:

 • Moduł I Codzienna pomoc osobom potrzebującym wsparcia - Jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach polegających m.in. na pomocy w zrobieniu zakupów, w załatwieniu podstawowych spraw urzędowych, w umówieniu wizyt lekarskich lub dostarczeniu ciepłych posiłków - Zgłoszenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu pod nr tel. 95 742-78-34 lub przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11

 • Moduł II Opieka na odległość - W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej może zostać udzielona pomoc w postaci teleopieki na odległość przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

  • detektor upadku,

  • czujnik zdjęcia opaski,

  • lokalizator GPS,

  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Do Modułu II można zgłosić się do 20 lipca 2022 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej lub na stronach internetowych Ośrodka Pomocy Społecznej https://miedzyrzecz.naszops.pl lub stronie gminy Międzyrzecz https://www.miedzyrzecz.pl

Szczegółowe informacje pod nr tel.  95 742 78-34 lub 732-935-055

 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Jednym z celów „Korpusu Wsparcia Seniorów” jest zaangażowanie wolontariuszy,  w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, w świadczenie codziennej pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Usługa wsparcia (wolontariat) może obejmować m.in. wspólne spędzanie czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi, w tym spacery, sporządzanie posiłków, zakupów, umawianie na wizyty lekarskie i asystowanie podczas wizyt, czy pomoc w utrzymaniu porządku w domu.

Wolontariusz będzie wykonywał swoje zadania na podstawie porozumienia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Zgłoszeń można dokonywać w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 13 B, 66-300 Międzyrzecz oraz pod nr tel. ( 95) 742-78-34 lub 732-935-055 lub mailowo na adres: m.czekala-dabrowska@opsmiedzyrzecz.pl W zgłoszeniu mailowym prosimy o wpisanie numeru telefonu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu realizujący Program zachęca osoby zainteresowane świadczeniem wolontariatu na rzecz osób starszych do zgłaszania chęci udziału w w/w Programie.

 

Główny cel programu

Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

Dla kogo?

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Okres realizacji i budżet programu

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Działania programu

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

Moduł I – zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, tj.:  

⦁    Wsparcie społeczne,

⦁    Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
⦁    Wsparcie psychologiczne,
⦁    Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Moduł II – poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji: 

⦁    przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
⦁    detektor upadku,
⦁    czujnik zdjęcia opaski,
⦁    lokalizator GPS,
⦁    funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
⦁    funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Infolinia dla seniorów

Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które ze względu  na stan zdrowia wymagają  wsparcia.

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora przekazywane są do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka kontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

Osoby starsze mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej w Międzyrzeczu pod nr telefonu ( 95) 742-78-34 lub 732-935-055.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA

dotycząca udziału w Programie „ Korpus Wsparcia Seniorów”, na rok 2022, który jest finansowany ze środków budżetu państwa- w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej.

W ramach Programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu dokona zakupu „opasek bezpieczeństwa”, które służą możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych oraz poprawie ich bezpieczeństwa.  Realizowane zadanie jest formą usługi twz. „opieki na odległość”. W ramach tego modułu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

- przycisk bezpieczeństwa- sygnał SOS

- detektor upadku

- czujnik zdjęcia opaski

- lokalizator GPS

-funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami

- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)

 

„ Opieka na odległość” to nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Jest to idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych  jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany  stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych  w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Osoby spełniające wyżej wymienione warunki otrzymają bezpłatnie „opaskę bezpieczeństwa” połączoną z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia zdrowia po naciśnięciu guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, następuje połączenie ze stale gotową do podjęcia interwencji centralą, w której pracuje ratownik medyczny, opiekun medyczny lub pielęgniarka.

 

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13 B, 66-300 Międzyrzecz lub pod numerem telefonu 95-742-78-22 osoba do kontaktu Marlena Czekała- Dąbrowska pokój nr 203,

e-mail: m.czekala-dabrowska@opsmiedzyrzecz.pl

 

Materiały:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/program-korpus-wsparcia-seniorow-na-2022-rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”-EDYCJA 2022

Utworzono dnia 13.07.2022, 00:18

Wolontariusze karta zgłoszenia

Utworzono dnia 07.06.2022, 00:24

Program - Korpus Wsparcia Seniorów 2022

Utworzono dnia 10.05.2022, 23:20

Informator - Korpus Wsparcia Seniorów - 2022

Utworzono dnia 10.05.2022, 23:20

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki