Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, współfinansowany z dotacji celowej budżetu Państwa.

Gminie Międzyrzecz zostało przyznane dofinansowanie na realizację Programu w łącznej wysokości 17.600,00 zł, w tym: Modułu I – 1.760,00zł oraz Modułu II - 15.840,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 22.000,00 zł. Wkład własny Gminy stanowi kwota 4.400,00 zł.

Jednym z celów „Korpusu Wsparcia Seniorów”-edycja 2023 jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania przez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami, tworząc lokalne partnerstwa.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I, angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Bezpośrednimi adresatami Modułu I są gminy (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie).
Adresatami pośrednimi są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Moduł II, wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez wsparcie gmin w realizacji usług opiekuńczych oraz  zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji: 

⦁   przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
⦁   detektor upadku,
⦁   czujnik zdjęcia opaski/urządzenia
⦁    lokalizator GPS,
⦁    funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
⦁    funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe
⦁    funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

Wolontariusz będzie wykonywał swoje zadania na podstawie porozumienia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Zgłoszeń można dokonywać w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 13 B, 66-300 Międzyrzecz oraz pod nr tel. (95) 742-78-34 lub mailowo na adres: m.czekala-dabrowska@opsmiedzyrzecz.pl. W zgłoszeniu mailowym prosimy o wpisanie numeru telefonu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu realizujący Program zachęca osoby zainteresowane świadczeniem wolontariatu na rzecz osób starszych do zgłaszania chęci udziału w w/w Programie.

Bezpośrednimi adresatami Modułu II są gminy (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie).
Pośrednimi adresatami są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Teleopieka to idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

 Program będzie realizowany w terminie od dnia 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Aktualnie zakupionych zostało 60 opasek bezpieczeństwa w ramach Programu realizowanego w 2022r  które są kontynuacją Programu Korpus wsparcia Seniorów-edycja 2023.

Osoby zainteresowane udziałem w programie zachęcamy do kontaktu z ogólnopolską infolinią  22 505 11 11 lub bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

Udział w programie jest bezpłatny.

ZAŁĄCZNIKI:

Pomagam Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Czy nasza strona jest dla Pani/Pana czytelna?

Wyniki