Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Informacja o wyborze wykonawcy - dot. Zapytania ofertowego 1/2017

Utworzono dnia 12.05.2017
W związku z postępowaniem ofertowym prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Zakup oraz dostawę artykułów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
został wyłoniony Wykonawca.
czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze wykonawcy - dot. Zapytania ofertowego 1/2017

Zapytanie ofertowe 2/2017

Utworzono dnia 05.05.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017
z dnia 05.05.2017 roku
 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania rozbudowy o wiatrołap budynku Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym integralną część zapytania.
czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe 2/2017

Zapytanie ofertowe 1/2017

Utworzono dnia 02.05.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017
z dnia 02.05.2017 roku
 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu oraz dostawy artykułów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe 1/2017

Nowe zapytanie ofertowe dot. projektu

Utworzono dnia 20.04.2017

W zakładce Projekt AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ znajduje się nowe zapytanie ofertowe dot. konsultacji specjalistycznych o charakterze medycznym przewidzianych dla osób bezdomnych uczestniczących w projekcie. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

czytaj dalej na temat: Nowe zapytanie ofertowe dot. projektu

Wypożyczenie trzykołowego roweru dla osoby niepełnosprawnej

Utworzono dnia 14.04.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia osobie niepełnosprawnej nowego, trzykołowego roweru. Osoba zainteresowana powinna zgłosić się do tut. Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 13B z dowodem osobistym i orzeczeniem o niepełnosprawności w godzinach od 8.00 do 14.00. Dysponujemy tylko 1 rowerem, więc otrzyma go pierwsza osoba, która zgłosi się z odpowiednimi dokumentami.

Kierownik OPS w Międzyrzeczu

czytaj dalej na temat: Wypożyczenie trzykołowego roweru dla osoby niepełnosprawnej

UWAGA!!! AKCJA WYDAWANIA JABŁEK

Utworzono dnia 23.03.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że 28 marca 2017 roku (wtorek) w godz. 10:00 - 11:00 na parkingu naprzeciw basenu przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich będą wydawane jabłka pozyskane w ramach programu EMBARGO.

Jabłka wydawane będą osobom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeni gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 • osobom starszym, emerytom, rencistom;
 • osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych.
czytaj dalej na temat: UWAGA!!! AKCJA WYDAWANIA JABŁEK

Bezpłatne porady prawne i psychologiczne

Utworzono dnia 23.03.2017

W dniu 01.04.2017r. (sobota) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu odbędą się bezpłatne porady prawne i psychologiczne dla osób doświadczających przemocy i innych przestępstw.

 

Zapisy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13B, tel. 95 742 78 27.

czytaj dalej na temat: Bezpłatne porady prawne i psychologiczne

Nowe zapytania ofertowe w projekcie

Utworzono dnia 17.03.2017

W zakładce Projekt AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ znajdują się dwa nowe zapytania ofertowe dot. konsultacji specjalistycznych o charakterze medycznym przewidzianych dla osób bezdomnych uczestniczących w projekcie. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

czytaj dalej na temat: Nowe zapytania ofertowe w projekcie

WYDAWANIE JABŁEK

Utworzono dnia 16.03.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że 28 marca 2017 roku (wtorek) w godz. 10:00 - 11:00 na parkingu naprzeciw basenu przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich będą wydawane jabłka pozyskane w ramach programu EMBARGO.

Jabłka wydawane będą osobom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeni gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 • osobom starszym, emerytom, rencistom;
 • osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych.
czytaj dalej na temat: WYDAWANIE JABŁEK

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr OPS.RPLB.4141.1.6.2017

Utworzono dnia 14.03.2017
W związku z realizacją projektu „Aktywność szansą na zmianę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna; Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Gmina Międzyrzecz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu przekazuje informacje o rozstrzygnięciu postępowania nr OPS.RPLB.4141.1.6.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznegona usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro na:
„Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ”
prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
czytaj dalej na temat: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr OPS.RPLB.4141.1.6.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 13b

66-300 Międzyrzecz

tel./fax. 95 742 78 27/ 95 742 78 21

e-mail: ops@miedzyrzecz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Imieniny